Jump to content
 • Naujasis forumo dizainas!

  Visa GTAFARAI.lt administracija sveikina visus mūsų žaidėjus pagaliau sulaukius savo oficialaus bei gražesnio akiai dizaino!

  Daugiau...
 • Roleplay GIDAS

  Norit labiau įtraukti save į Roleplay žanrą? Peržiūrėk šį gidą „Nuo ko pradėti, ir kaip susikūrti savo personažą“.

  Adresas į gidą
 1. Projektas

  1. Informacija

   Čia rasite svarbiausią informaciją, kurią privalomą žinoti.

   • 428
  2. Renginiai, konkursai

   Nori sužinoti kas artimiausiu metu vyks serveryje ar sudalyvauti konkurse?

   • Pranešimų nėra
  3. Pagalba

   Neveikia žaidimas? Mes padėsime!

   • 5.971
  4. Atributika

   Nori turėti "FARŲ" atributikos?

   • Pranešimų nėra
  5. Apklausos

   Oficialios serverio apklausos.

   • Pranešimų nėra
 2. Serveris

  1. Serverio atnaujinimai

   Nori sužinoti kas naujo mūsų serveryje? Užsuk!

   • 18
  2. Serverio pasiūlymai

   Turi unikalią idėja pasiūlyti mūsų serveriui? Rašyk čia!

   • 403
  3. Atsiblokavimo anketos

   Buvai neteisingai užblokuotas ar pamatei kenkėją? Pranešk mums!

   • 72
 3. Forumas

  1. Forumo atnaujinimai

   Nori pamatyti kas vyksta naujo mūsų forume? Paskaityk!

   • 39
   • 135
  2. Prisistatymai

   Mums įdomu kas tu esi!

   • 889
  3. Modifikacijos

   Pasidalink modifikacijomis su kitais serverio žaidėjais.

   • 97
  4. Nuotraukos

   Pasidalink savo nuotraukomis su mūsų serveriu!

   • 67
  5. GFX darbai

   Užsiimi grafiniu dizainu? Parodyk ką moki!

   • 112
 4. Savivaldybė

  1. Direktoriai

   Čia yra skelbiama visa informacija apie mūsų serverio direktorius bei jo pavaduotojus.

   • 119
  2. Administracija

   Visa informacija apie administracija.

   • 8
  3. Civiliai

   Visa reikalinga informacija civiliams.

   • 26
 5. Darbai su direktoriais

  1. Medikas

   Patinka gelbeti sužeistuosius? Gelbėti bei suteikti jiems pirmąją pagalbą? Tu mums reikalingas!

   • 9
  2. Policininkas

   Nori užtikrinti tvarką serveryje? Tapk pareigūnu!

   • 29
  3. Mechanikai

   Taisai automobilius, išmanai apie juos? Įsidarbink pas mumis!

   • 44
 6. Nelegalūs darbai

  1. Gaujos

   Visa informacija apie gaujas, jos taisyklęs, oficialias gaujas bei kita kas susija su gaujomis.

   • 1
 • Parama su Patreon

  W3Schools

  Tikslas:

  Visi Patreon donation'ai eina į serverio kokybės gerinimą (serveris, serverio hostingai, svetainė, optimizacija bei visa kita kas yra susiję su projektu).

 • Naujausi būsenos atnaujinimai
  • powerplaycasino

   Welcome to our comprehensive review of PowerPlay Casino, a prominent online gambling platform that offers a wide range of casino games, including slots, table games, and live dealer games. In this article, we will provide an in-depth analysis of the casino's game collection, bonuses and promotions, payment methods, customer support, and more. Whether you're a seasoned player or new to online gambling, this review will give you all the information you need to make an informed decision about PowerPlay Casino.
   Overview of PowerPlay Casino
   PowerPlay Casino is a relatively new player in the online gambling industry, having launched in 2018. Despite its relatively short existence, the casino has quickly gained popularity among players due to its extensive game library and user-friendly interface. Operated by Deck Entertainment B.V., PowerPlay Casino is licensed in Curacao, Dutch Caribbean, as well as in Malta, making it a legitimate and trustworthy platform for players around the world, including Canada and Europe.
   Key Features of PowerPlay Casino
   Dual Casino & Sportsbook Platform: PowerPlay Casino offers not only a wide selection of casino games but also a comprehensive sportsbook, allowing players to enjoy both casino gaming and sports betting on a single platform. Fast Withdrawal Payments: PowerPlay Casino prides itself on its quick withdrawal process, with most withdrawals processed within 0-4 hours, depending on the chosen withdrawal method. Acceptance of Cryptocurrencies: PowerPlay Casino accepts payments in cryptocurrencies, providing players with an additional level of convenience and security. Game Variety at Powerplay Casino Review
   When it comes to game variety, PowerPlay Casino truly shines. With over 900 games from top software providers such as Pragmatic Play, Playtech, and Evolution Gaming, players are spoilt for choice. Let's take a closer look at the different game categories available at PowerPlay Casino.
   Slots Portfolio
   PowerPlay Casino boasts an impressive collection of over 750 slot games, ranging from classic three-reel slots to modern video slots with immersive graphics and exciting bonus features. The casino partners with major software developers, including Microgaming, Pragmatic Play, and Playtech, to offer a diverse range of slot titles. Some popular slot games available at PowerPlay Casino include "Might of RA," "Aztec Falls," "Dance with the Devil," and "Book of Fallen."
   Progressive Jackpots
   For players seeking the thrill of big wins, PowerPlay Casino offers around 45 progressive jackpot games. These games, including the iconic "Mega Moolah" series, have the potential to award life-changing jackpots. Other notable progressive jackpot titles at PowerPlay Casino include Playtech's "Hot Crown Deluxe," "Vikings Empire Treasures," "Wild Crusade," and "Age of the Gods" variants.
   Table Games
   While the focus at PowerPlay Casino may be on slots, the casino also offers a solid selection of table games. Players can enjoy various roulette variants such as European, American, and French roulette, as well as multiple versions of blackjack. There are also video poker and virtual baccarat games available for those who prefer a different kind of gaming experience.
   Live Dealer Games
   PowerPlay Casino provides an immersive live casino experience powered by Evolution Gaming and Pragmatic Play. With over 100 live dealer titles available, players can enjoy classic casino games like blackjack, roulette, baccarat, and poker with real dealers. The live dealer section offers a truly authentic casino atmosphere, with high-quality live streams and interactive gameplay.
   Bonuses and Promotions Powerplay Casino Login
   PowerPlay Casino offers a range of bonuses and promotions to enhance players' gaming experience. Let's take a closer look at the welcome bonus and other promotions available at PowerPlay Casino.
   Welcome Bonus
   New players at PowerPlay Casino are greeted with a generous welcome bonus package. The welcome bonus consists of a match bonus on the first three deposits, totaling up to $1,000 if the maximum amount is deposited. Here's how the welcome bonus is distributed:
   First deposit: 100% match bonus up to $200 Second deposit: 100% match bonus up to $500 Third deposit: 100% match bonus up to $300 To claim the welcome bonus, players must make a minimum deposit of $10. The bonus comes with a wagering requirement of 35x and expires after 30 days. It's important to note that progressive slots and some table games do not contribute towards meeting the wagering requirements.
   Other Promotions
   In addition to the welcome bonus, PowerPlay Casino offers regular promotions to keep players entertained and rewarded. These promotions may include free spins, reload bonuses, cashback offers, and more. For example, PowerPlay Casino hosts "Free Spins Tuesday," where players can claim 100 free spins every Tuesday by staking a minimum amount over five consecutive days. The casino also offers a "Refer a Friend" program, allowing players to earn a 100% match bonus on their friend's first deposit.
   Registration and Account Funding
   Creating an account at PowerPlay Casino is a straightforward process. To register, follow these simple steps:
   Click on any link in this review to visit the PowerPlay Casino site. Select the "Sign Up" button to begin the registration process. Enter your information, including email, name, date of birth, and preferred payment method and currency. Create a unique password for your account. Click the "Join Now" button to complete the registration process. Once your account is created, you can fund it using various payment methods accepted by PowerPlay Casino. Canadian players can deposit using major credit cards like Visa and Mastercard, e-wallets like ecoPayz, and Interac for a seamless and secure transaction. The minimum deposit amount is $10 for all methods.
   PowerPlay Casino Mobile Experience
   PowerPlay Casino offers a fully optimized mobile site, allowing players to enjoy their favorite games on the go. While there is no dedicated mobile app, the mobile site provides a smooth and seamless gaming experience on iOS and Android devices. With HD graphics, quick loading times, and most of the desktop features available on mobile, players can enjoy PowerPlay Casino wherever they are.
   Responsible Gambling at PowerPlay Casino
   PowerPlay Casino is committed to promoting responsible gambling and provides various tools and resources to ensure a safe gaming environment. Players can set deposit limits, take a time-out from gambling, and self-exclude if needed. The casino also provides information and links to organizations that offer support for problem gambling.
   PowerPlay Casino: Our Verdict
   In conclusion, PowerPlay Casino offers an extensive selection of games, generous bonuses and promotions, and a user-friendly platform for an enjoyable online gambling experience. Whether you're a fan of slots, table games, or live dealer games, PowerPlay Casino has something to offer. With its fast withdrawal process, acceptance of cryptocurrencies, and commitment to responsible gambling, PowerPlay Casino is a top choice for players seeking a reputable and exciting online casino. Sign up today and experience the thrill of PowerPlay Casino for yourself!

  • getnevada777

   In the realm of online club, Nevada 777 Club has acquired prevalence among players, drawing in a wide client base.
    
   Official Website:- https://www.offerplox.com/casino/nevada-777-casino-reviews/
    
   Other Sites:-
   https://www.offerplox.com/casino/spacewin-casino/

  • paririshhimes

   The  and Better Breathing Kids devices utilises an all-herbal procedure that mimics 15-35 ‘mini coughs’. These mini coughs produce natural lung vibrations that decorate lung hygiene clearance processes and growth lung quantity. Better Breathing Sport    Through developing lung extent, your frame’s herbal oxygen delivery machine becomes optimised, making an allowance for oxygen to be extra without problems supplied to the muscle corporations as you use them. The s device has twin resistance settings managed via converting the size of the ball bearing or ‘lung weight’ in the tool. This allows for strengthening your lungs skills much like you will train carrying abilities.Additionally, the  tool has numerous advantages outside of enhancing your respiratory. It improves electricity ranges because it will increase the quantity of oxygen energising the muscle tissue. The growth in power in the muscular tissues permits to reduce the quantity of lactic acid building up. This reduces restoration time as lactic acid is what makes you feel sore day after today.     It moreover allows to decorate sleep with the aid of way of cleaning out your lungs allowing for better sleep respiratory patterns. A better sleep way you will have more strength to educate and perform tomorrow. Not best does it have benefits to your fitness, it has many benefits in your wellbeing too. Improving your respiration technique is an crucial step in honing your meditation competencies. https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/better-breathing-sport-device-reviews-2023-does-it-work-latest-warning-info-detailed-price-news-277628

  • bitcoinoracleai

   Bitcoin Prophet simulated intelligence Surveys has changed the manner in which retail financial backers get close enough to modern exchanging innovation.
    
   Official Website:- https://www.cryptoalertscam.com/bitcoin-oracle-ai-reviews/
    
   Other Sites:-
   https://www.cryptoalertscam.com/profit-trailer-bot-reviews/
   https://www.cryptoalertscam.com/Granimator-app/

  • Rley Site

   Enter the enchanting world of Rley Sites, a digital oasis where the boundaries between information, entertainment, and technology seamlessly dissolve. At www.rley.site, we invite you to embark on a transformative journey where knowledge becomes engaging, entertainment becomes insightful, and technology becomes accessible to all. Discover a diverse tapestry of content that caters to your inquisitive mind and thirst for inspiration.
   1. Unraveling the Tapestry of Knowledge:
   Rley Sites is your gateway to a vast repository of knowledge. Our team of passionate writers, researchers, and experts curate meticulously crafted articles that delve deep into various subjects. From educational insights to enlightening discoveries, we aspire to empower our readers with accurate and thought-provoking information.
   2. Entertainment Unleashed:
   Experience a whirlwind of entertainment at Rley Sites. Immerse yourself in enthralling movie reviews, TV show analyses, and literary explorations. Let our content ignite your imagination and kindle your passion for the arts. Our platform is dedicated to celebrating the power of storytelling and its profound impact on society.
   3. Embracing the Technological Renaissance:
   Stay at the forefront of the technological revolution with Rley Sites. We unpack the latest innovations, trends, and breakthroughs that shape the world of technology. Engage with captivating content on artificial intelligence, cybersecurity, and cutting-edge research, and discover how technology intertwines with every aspect of modern life.
   4. Navigating Pop Culture Phenomena:
   Rley Sites is your compass through the ever-changing landscape of pop culture. From viral sensations to iconic moments that captivate the world, we provide engaging insights into the cultural phenomena that shape our shared experiences.
   5. Empowering Lifestyle Choices:
   Discover a trove of lifestyle content that inspires and enriches your daily living. Our articles delve into health and wellness, travel escapades, fashion trends, and personal growth, encouraging you to embrace a fulfilling and balanced lifestyle.
   6. Fusion of Information and Entertainment:
   Rley Sites seamlessly blends information with entertainment, transforming learning into an enjoyable experience. We believe that knowledge need not be dry; it can be vibrant, captivating, and filled with wonder. Our engaging storytelling approach turns complex concepts into accessible and exciting narratives.
   7. Technology for Good:
   Explore the positive potential of technology in shaping a better tomorrow. At Rley Sites, we shine a spotlight on tech-driven initiatives that promote sustainability, inclusivity, and social progress. Witness the incredible ways technology is harnessed for the greater good of humanity.
   8. Join the Community:
   Rley Sites thrives on the synergy of its diverse community. Engage with fellow enthusiasts through comments, discussions, and shared experiences. Together, let's create an inclusive space that fosters meaningful interactions and celebrates curiosity.
   9. Ignite Your Passion for Learning:
   Fuel your passion for learning with Rley Sites. From the curious minds to the knowledge seekers, our platform is a sanctuary for those who crave intellectual stimulation. Embark on a journey of self-discovery and continuous growth.
   10. Your Pathway to a World of Wonders:
   Step into the realm of Rley Sites and unlock the wonders that await you is not just a website; it's an immersive experience that redefines how you consume information, entertainment, and technology. Embrace the synergy of these three pillars and let them propel you towards a brighter and more enriched future.
   Join us at Rley Sites, where the nexus of information, entertainment, and technology invites you to explore, learn, and celebrate the boundless possibilities that life has to offer.

  Nėra jokių būsenos atnaujinimų
×